• +385 47 415 070
  • ordinacija.gordanpetricic@gmail.com
  • Sarajevska 8b, 47000 Karlovac

Oralna kirurgija i implantologija

ORALNA KIRURGIJA

Oralna kirurgija grana je stomatologije koja se bavi dentoalveolarnom i koštanom kirurgijom gornje i donje čeljusti te priležućih mekih tkiva. Oralna kirurgija uključuje ekstrakcije zuba i zaostalih korjenova, operacije umnjaka te retiniranih i impaktiranih zubi, apikotomiju, alveotomiju, cistektomiju, modelaciju alveolarnog grebena, operacije koštanih tumora i tumora mekih tkiva, augmentaciju alveolarnog grebena, sinus lift (podizanje dna sinusa), ekscizijsku biopsiju za PHD analizu te implantologiju.

Naša praksa registrirana je kao specijalistička stomatološka ordinacija za oralnu kirurgiju te se u našoj praksi redovito provode svi navedeni zahvati.

Apikotomija je operativni zahvat koji se provodi u lokalnoj anesteziji te je u potpunosti bezbolan. Svrha samog zahvata je ukloniti vrh korijena zuba te priležuće upalno promijenjeno tkivo koje okružuje vrh korijena zuba. To je zahvat koji zahtjeva prethodno ireverzibilno brtvljenje korijenskog kanala te pristup vrhu korijeskog kanala kroz alveolarnu kost.

Alveotomija je operativni zahvat koji podrazumijeva manipulaciju alveole alveolarne kosti kako bi uklonili zaostale korijene zuba i/ili retinirane odnosno impaktirane umnjake. Zahvat se provodi u lokalnoj anesteziji i u potpunosti je bezbolan.

Cistektomija je operativni zahvat koji podrazumijeva uklanjanje ciste alveolarnog grebena. Ciste mogu biti uplanog ili razvojnog podrijetla. Zahvat se provodi u lokalnoj anesteziji i potupno je bezbolan. Oporavak nakon cistektomije ovisi o veličini uklonjene ciste te o traumi okolnog tkiva za vrijeme samog operativnog zahvata.

Augmentacija aleolarne kosti operativni je zahvat koji se provodi ukoliko pacijentu nedostaje volumen alveolarne kosti. Alveolarna kost resorbira se nakon ekstrakcije zuba, uslijed traume alveolarnog grebena ili nakon traumatskog operativnog zahvata (npr. nakon operativnog uklanjanja ciste ili tumora). Zahvat se provodi u lokalnoj anesteziji te je u potpunosti bezbolan!
Cilj samog zahvata je rekonstrukcija alveolarnog grebena kako bi se postigao odgovarajući volumen alveolarne kosti. Volumen alveolarne kosti potreban je kako bi pacijentu mogli ugraditi implantate.
Za augmentaciju alveolarnog grebena koriste se koštani presadci samog pacijenta koji se uzimaju sa nekog drugog mjesta u samoj čeljusti (uglavnom sa brade ili ramusa mandibule). Osim homolognih koštanih graftova, koriste se i umjetni materijali dobiveni laboratorijskim i industrijskim putem u sterilnim uvjetima te daju izvrsne rezultate kod augmentacije alveolarnog grebena. U većini slučajeva augmentacije alveolarnog grebena koristimo kombinaciju homolognih koštanih graftova i laboratorijski dobivenih materijala kako bi osigurali optimalni ishod odnosno zadovoljavajući volumen alveolarnog grebena.

Modelacija alveolarnog grebena podrazumijeva modelaciju grebena ukoliko postoje koštane nepravilnosti nastale nakon zaraštanja alveolarne kosti nakon trume, ekstrakcije zubi ili nakon operativnog zahvata na alveolarnoj kosti. Modelacija alveolarnog grebena provodi se u lokalnoj anesteziji te je u potpunosti bezbolna. Uglanom se provodi kako bi alveolarni greben bio što pravilnije oblikovan kako bi poslužio kao priklano ležište za totalnu protezu u bezubih pacijenata.

Sinus lift (podizanje dna sinusa) je oralnokirurški zahvat indiciran kod nedostatne vertikalne dimenzije alveolarne kosti u gornjoj čeljusti. Do nedostatka kosti dolazi zbog resorpcije alveolarnog grebena i “spuštanja” sinusa. Ukoliko pacijent želi implantate u gornju čeljust moramo prije implantacije stvoriti povoljne uvjete za ležište implantata u kosti što podrazumijeva pristup sluznici sinusa te augmentacija koštanim transplantatom od strane samog pacijenta ili umjetnim materijalima. Tim postupkom stvaramo uvjete vertikalne dimenzije za ležitte implantata. Implantacije se odvija za vrijeme samog podizanja dna sinusa ili nakon oseointegracije kosti.

IMPLANTOLOGIJA

Dentani implantat je biokompaktibilan nadomjestak izrađen od titana koji se ugrađuje kirurškim putem u čeljusnu kost i u potpunosti srašta s kosti.

Sam postupak odvija se u 2 faze:

  • faza-kirurška ugradnja implantata
  • faza-postava nastavka na implantat i izrada protetskog rada

Ugradnja jednog ili više implantata omogućuje vam nadomještanje vaših izgubljenih (izvađenih) zuba, a da ne brusimo susjedne zube ili da ne nosite protezu.

Postupak je u potpunosti bezbolan te se provodi uz upotrebu lokalnih anestetika. Postoperativni bolovi i oteklina su neznatni. Sve u svemu, postupak je manje zahtjevan i predstavlja manju traumu tkiva nego sama ekstrakcija zuba!

Uz zadovoljavajuću oralnu higijenu i redovite preglede, implantati mogu ostati u ustima cijeli život!

U našoj ordinaciji ugrađujemo Ankylos ® implantate, jedan od najboljih implantoloških sistema na svijetu!

 

Ostale usluge