• +385 47 415 070
  • ordinacija.gordanpetricic@gmail.com
  • Sarajevska 8b, 47000 Karlovac

Stomatološka protetika

FIKSNA PROTETIKA

Fiksna protetika grana je stomatologija koja se bavi izradom fiksnih protetskih nadomjestaka (trajno fiksirani u ustima, pacijent ih ne može sam izvadit).

U fiksno protetske radove svrstavamo krunice (nadomjestak za jedan zub) i mostove (nadomjestak za dva ili više zuba). Glavna funkcija takvih radova je nadoknada izgubljene funkcije uslijed nedostatka jednog ili više zuba. Uz funkciju je izrazito bitna i estetika samog rada.

Fiksni radovi mogu biti izrađeni od nekolicine vrsta materijala ili kombinacija istih. Zlatni standard predstavljaju metal-keramički radovi koji imaju najširi spektar indikacija. Nakon toga ih slijede potpuno keramički sustavi koji nam pružaju visoku razinu estetike.

 

Ne skrivajte svoj osmijeh!

 

MOBILNA PROTETIKA

Mobilna protetika grana je stomatologije koja se bavi izradom mobilnih nadomjestaka (mobilni radovi, pacijent ih može sam izvaditi).

U mobilne radove ubrajamo proteze u raznim kombinacijama veličine (od djelomične do potpune kada nedostaju svi zubi) i raznim kombinacijama materijala (akrilatne, sa metalnom bazom i akrilatom, …)

Mobilni radovi mogu se kombinirati sa fiksnim kada to situacija u ustima dopušta.

 

Galerija s fotografijama zahvata
 
Ostale usluge