Zahvati stomatološke protetike

Zahvat 1: cirkon keramička krunica

Situacija prije i poslije cirkon keramičkih krunica.

Zahvat 2: bezmetalna keramika

Osmijeh vraćen sa bezmetalnim keramičkim krunicama.