Zahvati endodoncije i restaurativne stomatologije

Zahvat 1: Kompozitni ispun

Vaši ispuni mogu izgledati prirodno, bez obzira na boju samog zuba.

Zahvat 2: Zamjena amalgamskog ispuna s kompozitnim ispunom

Željeni rezultat, zub sa svim zvojim morfološkim karakteristikama.

Zahvat 3: Kompozitni ispun

Sa kvalitetnim i stručno napravljenim kompozitnim ispunom, Vaši zubi mogu izgledati “netaknuto”!

Zahvat 4: Kompozitni ispun

Kompozitni ipsun, visokoestetski izgled sa potpunom morfologijom prirodnog zuba.

Zahvat 5: Kompozitni ispun

Kompozitni ipsun na jedinici gore desno kad je potrebna visoka estetika.